Dátum
aktualizácie


VERZIA

INŠTALAČNÝ PROGRAM
ZMENY
PROLMY
ZMENY
OSTATNÉ MODULY

19.08.2020

2.00

proluc_setup.exe POPIS ZMIEN v PROLMY
23.07.2020

POPIS ZMIEN OST.
19.06.2020


 

 

Pred inštaláciou na stanici/PC, z ktorej budete inštalovať, vykonajte funkciu OBNOVA INDEXOV !


NÁVOD  AKO STIAHNUŤ A INŠTALOVAŤ PROGRAM.
 

Kompletný/základný návod tu :  Návod na inštaláciu 

 

Pred inštaláciou si overte, na akom disku máte inštalovaný program. Písmeno disku nájdete v úvodnej maske programu

1. Vykonajte archiváciu údajov v programe PROLAR na záložné médiá ! Ak vlastníte multiverziu, program PROLFI, archivujte údaje vo všetkých spracovávaných firmách !
2. Prejdite do modulu PROLGE, do časti Spracovanie, kde spustite funkciu Obnova indexov. Ak máte viac firiem, zvoľte Všetkých firiem. Toto vykonajte z pc, na ktorom budete aj inštalovať program !
3. Odhláste sa s z programu. V sieťovej verzii odhláste všetkých užívateľov.
4. Stiahnutie súboru
 

Súbor proluc_setup.exe si stiahnite a  uložte do pripravenej "čistej" ľubovoľnej zložky (adresára) na Vašom PC.

5. Inštalácia
 

Po uložení súboru na disk, inštaláciu v zvolenej zložke spustíte súborom proluc_setup.exe.
 

 

Poznámka: ak použijete iný, starší štítok, program sa nespustí, ak ho nemáte, vyžiadajte si u výrobcu aktuálny štítok a  s ním program znova nainštalujete.

 

 


ARCHÍV STARŠÍCH VERZIÍ NA STIAHNUTIE.

30.01.2020

Posledný inštalačný program  verzie 9.91
  proluc_setup_991.exe   stiahnuť    veľkosť súboru 223 MB

28.02.2019

Posledný inštalačný program  verzie 9.81
  proluc_setup_981.exe   stiahnuť    veľkosť súboru 208 MB

17.01.2018

Posledný inštalačný program  verzie 9.72
  proluc_setup_972.exe   stiahnuť    veľkosť súboru 182 MB

12.01.2017

Posledný inštalačný program  verzie 9.62
  proluc_setup_962.exe   stiahnuť    veľkosť súboru 154 MB

 

Knižnice DLL pre program verzie 9.xx
  Knižnice_ DLLpre verziu 9.xx  

 

Po stiahnutí súbor rozbaľte a súbory *.DLL nakopírujte do       DISK \ PROL\ PROGFOX9

 

 

 

 

TOPlist